Hawa Mahall
Mezeler
Aktif

Peynirli Nan

35,0 ₺

Tandır fırınında hazırlanan peynirli meşhur nan ekmeği